Προσωπικά Στοιχεία

Προσωπικά Στοιχεία

Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα
Link: mead.upatras.gr/didaskontes/mourtzis/

Email: mourtzis@lms.mech.upatras.gr
Τηλ.: +30 2610 910160
Fax: +30 2610 997314
Κιν.: +30 6972320592

Συνοπτικό Βιογραφικό

Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (LMS), έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2017 έως το 2020 καθώς και Διευθυντής του Κατασκευαστικού Τομέα από το 2015 έως το 2017. Διδάσκει επτά (7) προπτυχιακά και τέσσερα (4) μεταπτυχιακά μαθήματα. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Συστήματα Παραγωγής, στα Ρομποτικά Συστήματά, στον Αυτοματισμό και την Εικονική Πραγματικότητά για την Παραγωγή και στη Μοντελοποίηση & Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κατεργασιών / Διεργασιών Παραγωγής. Συμμετέχει επίσης ενεργά στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και στην εφαρμογή πρακτικών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

Είναι εκλεγμένο μέλος (Fellow Member) στην “Διεθνή Ακαδημία για την Έρευνα στην Παραγωγή”, (International Academy for Production Research – CIRP), μέλος του European Factories of the Future Association (EFFRA), μέλος του International Federation of Automatic Control (IFAC), μέλος του International Federation of Information Processing (IFIP WG 5.7) – Advances in Production Management Systems, μέλος του International Association of Learning Factories (IALF), μέλος του American Society of Mechanical Engineers (ASME), μέλος του Society of Manufacturing Engineers (SME), συντονιστής του Greek Manufuture Network (GMN), μέλος της European Manufacturing and Innovation Research Association (EMIRACLE) και μέλος του European Aeronautics Science Network / Association (EASN). Τέλος, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ).

Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (LMS), έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2017 έως το 2020 καθώς και Διευθυντής του Κατασκευαστικού Τομέα από το 2015 έως το 2017. Διδάσκει επτά (7) προπτυχιακά και τέσσερα (4) μεταπτυχιακά μαθήματα. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Συστήματα Παραγωγής, στα Ρομποτικά Συστήματά, στον Αυτοματισμό και την Εικονική Πραγματικότητά για την Παραγωγή και στη Μοντελοποίηση & Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κατεργασιών / Διεργασιών Παραγωγής. Συμμετέχει επίσης ενεργά στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και στην εφαρμογή πρακτικών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

Είναι εκλεγμένο μέλος (Fellow Member) στην “Διεθνή Ακαδημία για την Έρευνα στην Παραγωγή”, (International Academy for Production Research – CIRP), μέλος του European Factories of the Future Association (EFFRA), μέλος του International Federation of Automatic Control (IFAC), μέλος του International Federation of Information Processing (IFIP WG 5.7) – Advances in Production Management Systems, μέλος του International Association of Learning Factories (IALF), μέλος του American Society of Mechanical Engineers (ASME), μέλος του Society of Manufacturing Engineers (SME), συντονιστής του Greek Manufuture Network (GMN), μέλος της European Manufacturing and Innovation Research Association (EMIRACLE) και μέλος του European Aeronautics Science Network / Association (EASN). Τέλος, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ).

Αναφορές

Επικοινωνία