Διοργάνωση Διεθνών και Εθνικών Επιστημονικών Συνεδρίων

Συμμετοχή με την ιδιότητα του Μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής στην διοργάνωση και διεξαγωγή των ακόλουθων Επιστημονικών Συνεδρίων.

 • “International Conference on Manufacturing Science Technology and Human Factors”, Astir Palace at Vouliagmeni, Greece, October 23, 1995
 • “48th CIRP General Assembly”, Astir Palace at Vouliagmeni, Greece, August 23-29, 1998
 • “The 34th CIRP International Conference on Manufacturing Systems – Technology and Challenges for the 21st Century”, Astir Palace at Vouliagmeni, Greece, May 16-18, 2001
 • “IFAC-MIM’04 Conference on Manufacturing, Modeling, Management and Control”, Holiday Inn Hotel, Athens, Greece, October 21-22, 2004
 • 1ο Συνέδριο Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η), Αθήνα 2005
 • 2ο Συνέδριο Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η), Αθήνα 2007
 • “MANUFUTURE, 10th High Level Group Meeting”, Divani Hotel, Athens, Greece, March 03, 2008 (http://www.manufuture.org/manufacturing/?page_id=1012)
 • “7th International Conference on Digital Enterprise Technology” (7th DET), Ξενοδοχείο The Margi Hotel, Βουλιαγμένη, Ελλάδα, 28 έως 30-09-2011, Διοργανωτής και Chair (http://www.lms.mech.upatras.gr/DET2011/)
 • “45th CIRP Conference on Manufacturing Systems(45th CIRP CMS), Ξενοδοχείο The Margi Hotel, Βουλιαγμένη, Ελλάδα, 16 έως 18-05-2012, Διοργανωτής και Chair μετα(http://www.lms.mech.upatras.gr/CIRP_CMS2012/)
 • Συνδιοργανωτής του session Horizon 2020 for Schools στα πλαίσια του συνεδρίου “Industrial Technologies 2014” που διοργανώνεται στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (9-11 Απριλίου 2014, Αθήνα, Ελλάδα) (http://www.industrialtechnologieseu/industrial-technologies-for-schools/)
 • Διοργανωτής του workshop From Mass Production to Customization and Personalization: The New Era of Manufacturingστα πλαίσια του συνεδρίου “Industrial Technologies 2014” που διοργανώνεται στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (9-11 Απριλίου 2014, Αθήνα, Ελλάδα). (http://www.industrialtechnologies2014.eu/session/ws11-title/)
 • Διοργανωτής και Chair του διεθνούς συνεδρίου “8th Conference on Learning Factories (CLF) 12-13 April 2018” in Patras, Greece (http://lms.mech.upatras.gr/clf2018/)
 • Συνδιοργανωτής του διεθνούς συνεδρίου “8th Conference on Assembly Technology and Systems – CATS 2020”, Athens Greece (http://cirp-cats2020.com/  )
 • Διοργανωτής και Chair του διεθνούς συνεδρίου “54th CIRP Conference on Manufacturing Systems (CIRP CMS 54) 2021”, Athens, Greece
 • Μέλος της οργανωτικής Επιτροπής “CIRP General Assembly 2023 20-26 August 2023, Dublin, Ireland