Αναφορές

Το επιστημονικό έργο το οποίο έχει παραχθεί έχει αναγνωριστεί από την διεθνή επιστημονική κοινότητα διότι:

  • Έχει δημοσιεύσει 302 άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με αξιολόγηση των εργασιών στο πλήρες κείμενο από διεθνούς κύρους επιστημονικές επιτροπές.
  • Μέρος του επιστημονικού έργου έχει παραχθεί στα πλαίσια ανταγωνιστικών χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, η έγκριση των οποίων έχει προκύψει μέσα από μία σειρά διαδοχικών αξιολογήσεων από ειδικούς της Ακαδημαϊκής κοινότητας και της Βιομηχανίας, ώστε να εξασφαλίζεται η πρωτοτυπία της έρευνας σε διεθνές επίπεδο.
  • Το επιστημονικό του έργο τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης όπως προκύπτει από τις παραπομπές (citations) και το συντελεστή απήχησης (Impact Factor) των επιστημονικών περιοδικών στα οποία έχει δημοσιευτεί.

 


 

Google Scholar: Συνολικές αναφορές: 7.000

Scopus: Συνολικές αναφορές: 3.480

Research Gate: Συνολικές αναφορές: 4.394

 


 

Ο δείκτης h-index για τις δημοσιεύσεις του υπολογίζεται από τις παρακάτω βάσεις:

  • Scopus h-index: 34
  • Google Scholar h-index: 42
  • Google Scholar i10-index: 126
  • Research Gate h-index: 37
  • Research Gate h-index (excluding self-citations): 30