Συνοπτικό Βιογραφικο Σημείωμα

Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (LMS), έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2017 έως το 2020 καθώς και Διευθυντής του Κατασκευαστικού Τομέα από το 2015 έως το 2017. Διδάσκει επτά (7) προπτυχιακά και τέσσερα (4) μεταπτυχιακά μαθήματα. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Συστήματα Παραγωγής, στα Ρομποτικά Συστήματά, στον Αυτοματισμό και την Εικονική Πραγματικότητά για την Παραγωγή και στη Μοντελοποίηση & Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κατεργασιών / Διεργασιών Παραγωγής. Συμμετέχει επίσης ενεργά στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και στην εφαρμογή πρακτικών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

Είναι εκλεγμένο μέλος (Fellow Member) στην “Διεθνή Ακαδημία για την Έρευνα στην Παραγωγή”, (International Academy for Production Research – CIRP), μέλος του European Factories of the Future Association (EFFRA), μέλος του International Federation of Automatic Control (IFAC), μέλος του International Federation of Information Processing (IFIP WG 5.7) – Advances in Production Management Systems, μέλος του International Association of Learning Factories (IALF), μέλος του American Society of Mechanical Engineers (ASME), μέλος του Society of Manufacturing Engineers (SME), συντονιστής του Greek Manufuture Network (GMN), μέλος της European Manufacturing and Innovation Research Association (EMIRACLE) και μέλος του European Aeronautics Science Network / Association (EASN). Τέλος, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ).

Είναι συντονιστής ιδιαίτερα σημαντικών έργων βιομηχανικής καινοτομίας (Manufacturing Innovation) και κυκλικής οικονομίας (Circular Economy), στα πλαίσια μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών όπως: του European Factories of the Future Research AssociationEFFRA (Ένωση Ευρωπαϊκών Οργανισμών για το Εργοστάσιο του Μέλλοντος), του European Institute of Innovation & TechnologyEIT (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας) και συγκεκριμένα του έργου EIT ManufacturingEIT M (ΕΙΤ Μεταποίησης), με τη συμμετοχή περισσότερων από πενήντα (50) Ευρωπαίων εταίρων υπό τον συντονισμό του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού το οποίο διευθύνει, καθώς και εθνικών πρωτοβουλιών καινοτομίας όπως ο σύνδεσμος εταιρειών βιομηχανικής παραγωγής – ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Επίσης έχει την ευθύνη δημιουργίας του MANUHUB@WG στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ICT Innovation for Manufacturing SMEsI4MS (ΤΠΕ Καινοτομία για Μεταποιητικές ΜΜΕ), κατέχοντας ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία σε θέματα δημιουργίας, λειτουργίας και εξέλιξης περιφερειακών συστημάτων βιομηχανικής καινοτομίας, καθώς και θεμάτων τα οποία εντάσσονται στην Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3), έχοντας συμμετάσχει στην διαδικασία (ημερίδες κλπ.) κατάρτισης της Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και ειδικότερα όσον αφορά στην εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας, έχει συμμετάσχει σε είκοσι τρία (23) ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Διεθνείς και Εθνικούς πόρους, ως συντονιστής και κύριος ερευνητής, συνολικού προϋπολογισμού 4.412.803 € για το Πανεπιστήμιο Πατρών (διαχείριση από ΕΛΚΕ) αποκτώντας εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία. Έχει επίσης συμμετάσχει και οργανώσει την προετοιμασία, συγγραφή και κατάθεση ενός μεγάλου αριθμού προτάσεων σε ευρωπαϊκά και ελληνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Ένας σημαντικός αριθμός από τις προτάσεις αυτές έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση και έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία υπό την διαχείριση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, συμβάλλοντας στην ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (LMS) και του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού το οποίο διευθύνει, έχει συμμετάσχει συνολικά σε περισσότερα από εκατό πενήντα (150) ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Διεθνείς και Εθνικούς πόρους, συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 50 εκατομμυρίων Ευρώ για το Πανεπιστήμιο Πατρών (διαχείριση από ΕΛΚΕ), τα τελευταία είκοσι πέντε (25) χρόνια. Διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλο αριθμό βιομηχανικών εταίρων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, καθώς και εταιρειών υψηλής τεχνολογίας σε διεθνές επίπεδο.

Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της ΓΓΕΤ και έχει συμμετάσχει στην αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών έργων σε πολλαπλές προκηρύξεις. Είναι επίσης κριτής προτάσεων ερευνητικών έργων στο ΙΚΥ, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ιταλικό Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας – MIUR, Swiss National Science Foundation (SNSF), Chilean National Science and Technology Commission (CONICYTChile), Μέλος του Research Promotion Foundations’ (RPF) Innovation and Research Information Systems (IRIS) κ.α.).

Είναι συντονιστής της εκπαιδευτικής δράσης για Μηχανικούς Teaching Factories – “Νέες μέθοδοι εκπαίδευσης του Μηχανικού” με αντικείμενο την εκπαίδευση και την κατάρτιση των φοιτητών – μελλοντικών νέων μηχανικών, σε στενή συνεργασία με την βιομηχανία. Σε διεθνές επίπεδο είναι Faculty Liaison εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πρόγραμμα iPodia, στο οποίο συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Technion του Ισραήλ (TEC), RWTH του Aachen, της Νότιας Καλιφόρνια (USC), το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ταιβάν (NTU), το Πανεπιστήμιο A&M της Florida (FAMU), το Πανεπιστήμιο Jiao-Tong της Σαγκάη (SJTU), το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Μεξικό (UNAM) και το Πανεπιστήμιο το Ρίο Γκράντε της Βραζιλίας (UFRGS). Στο πλαίσιο του iPodia δίνει διαλέξεις σε ακροατήρια φοιτητών – μηχανικών, με κύριο θέμα τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και το νέο μοντέλο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Επιπροσθέτως, υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος δύο (2) θερινών σχολείων (Summer Schools) σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό οργανισμό BEST (Board of European Students of Technology).

Είναι κριτής σε ενενήντα (90) διεθνή επιστημονικά περιοδικά με υψηλό Δείκτη Απήχησης (Impact Factor) και σε μεγάλο αριθμό (37) διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Συμμετέχει με την ιδιότητα του Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης (Μember of Editorial Board) σε τέσσερα (4) Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά υψηλό Δείκτη Απήχησης (Impact Factor). Πιο συγκεκριμένα είναι μέλος της Επιτροπής σύνταξης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal of Computer Integrated ManufacturingIJCIM, (Impact Factor: 2.861) (Link 1), του περιοδικού Computers & Industrial Engineering (Impact Factor: 4.135) (Link 2), μέλος της Επιτροπής Σύνταξης στον τομέα Mechanical Engineering του περιοδικού Applied Sciences, (Impact Factor: 2.474) (Link 3) καθώς και του περιοδικού Advances in Manufacturing (Impact Factor: 2.568) (Link 4). Έχει συμμετάσχει επίσης σαν Guest Editor σε τέσσερα (4) διεθνή περιοδικά με υψηλό Δείκτη Απήχησης (Impact Factor). Έχει συμμετάσχει στην διοργάνωση δεκαπέντε (15) Διεθνών επιστημονικών συνεδρίων στην Ελλάδα και έχει διατελέσει μέλος ενενήντα εννέα (99) επιτροπών Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων. Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από εκατό (100) επιστημονικές παρουσιάσεις και προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνείς οργανισμούς.

Έχει σημαντική συμμετοχή στην διδακτορική έρευνα (συμμετοχή σε 42 διατριβές) και στη μεταπτυχιακή έρευνα (συμμετοχή σε 18 διατριβές) ως Επιβλέπων και Μέλος Συμβουλευτικών και Εξεταστικών Επιτροπών τόσο σε Εθνικό όσο και Διεθνές επίπεδο, αρκετές από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Παραγωγικές Επιχειρήσεις τόσο σε Εθνικό όσο και Διεθνές επίπεδο.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από διακόσιες πενήντα (256) επιστημονικές εργασίες εκ των οποίων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους ενενήντα (90), σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κρίση στο πλήρες κείμενο της εργασίας εκατόν είκοσι τρία (123), είκοσι οκτώ (28) κεφάλαια σε βιβλία, εννέα (9) editorials, και τέσσερα (4) white papers καθώς και τρεις (3) εργασίες σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κρίση. Οι μοναδικές ετεροαναφορές στο συγγραφικό του έργο ξεπερνούν τις 7,000 σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων: Scopus, ISI Web of Knowledge, Google Scholar και Research Gate.

Παρουσιάζει επίσης σημαντικό διοικητικό έργο μέσω της συμμετοχής του σε επιτροπές τόσο του Πανεπιστημίου Πατρών (Τεχνικό Συμβούλιο, Επιτροπές Διαγωνισμών, κ.α.) όσο και της Περιφέρειας Δ.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες: 1) Scopus, 2) Google Scholar, 3) Research Gate

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://www.mead.upatras.gr/didaskontes/mourtzis/